Agenda

2020

9 augustus : Assen,Tivoli 14.30 – 16.30uur

22 augustus: Alphen a/d Rijn,

30 augustus: Zoetermeer, Acoustic Afternoon

19 september: Assen, huiskamerconcert

20 september: opnames Going Jupiter sessions

24 september: Echt (Limburg), Kultcafe

26 september: Assen, Record store day Cd zaak vd Veen, 14.00uur

27 september: Winschoten, de Klinker

15 november: online uitzending huiskamerfestival Zuidwolde